Mottó;               
Magyarországi tudósok,- féltudósok nem ügy lopnak, mint az utcai bűnözők.
Késsel, vasvillával. Hanem úgy vesznek el mások szellemi tulajdonát - értékét, hogy maguk számára felmentő fikciókat állítanak.
A magyarországi igazságszolgáltatás és tudomány beteg állapotban van. Ezért ez előbbi felfogás, ami felelős. Felelősek továbbá mindazok, akik ezen emberiség elleni beteges értékeknek teret adnak. Ebben kiemelkedő szerepet tölt be a zsidó vezető arisztokrácia.
Kiemelném Mózes egyik parancsolatát:
„Ne keressen dicsőséget a bölcs az ő bölcsességében és ne keressen dicsőségét a hős az ő erejében és ne keressen dicsőséget a gazdag az ő gazdagságában"
Ezt a dicsvágyókra írta.
A végén pedig: „Én vagyok az Örökkévaló, aki a szeretetet, a jogot és az igazságot teremti a földön. Mert ezekben találom kedvemet."
Az emberiség nagy ellentmondása pedig. Éppen az, hogy ezen Mózesi parancsnak éppen a zsidó vezető oligarchia,- a legfőbb ellenszegülője.
Azon egyes vallás hű magas döntéshozó emberek, akik magukat ember felettinek képzelik, semmit sem érdekli őket a vallás a hű. Társadalmi erkölcs. Csak akkor és annyiban, hogy ha bármely ember ellenes cselekmény,- sérti a szűk kolóniájukat - okoljuk érdekét
A magyar igazságszolgáltatás és tudomány mély undorító állapotban van. Egyes bírák - tudósok (áltudósok) magam sem értem, hogy képesek önmagukat vétkeikben feloldódni. Vélhetően úgy. hogy magukat. - a teremett ember felettinek érzik magukat
Éppen ideje lenne, ha az emberi jogi egyezményeket, társadalmi hitvallást törvényeket,-     a nép  és nem az önkéntesen magánérdekből befurakodott politikai és pénzuralmi befolyással bíró népképviseleti emberek írnák.